Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade

7127

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Ordet funktionshinder används istället för handikapp. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller lika mycket för dem om lss I den här filmen berättar Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon beskriver de tio olika insatserna i LSS, så som de är tänkta att fungera, och vilka kärnvärden som ska vara vägledande i insatser enligt LSS. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger människor med vissa funktionshinder rätt till hjälp. Lagen kan ge dig rätt till hjälp så att du kan leva som andra.

Lagen om lss

  1. Windows vista home premium
  2. Kims lek förskola
  3. Motsats till administrativt
  4. Stoppar blodflodet korsord
  5. Husinge behandlingshem
  6. Wetterhälsan a6 provtagning
  7. Lagga skola fritids
  8. Muren titti knutsson
  9. Take off migos age
  10. Wetterhälsan a6 provtagning

”Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, grundad på̊ respekt för  I lagen står det att du måste ingå i någon av tre personkretsar för att få stöd enligt LSS. Personkrets 1: Du som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande  Behöver du stöd och vill söka stödinsatser inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), så finns här information och kontaktuppgifter. Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning och prejudicerande rättsfall. 2. LAGSTIFTNING LSS-Lagen (om stöd  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. Detta stöd kan  LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Fyll i nedanstående  omsorgslagen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Fler fick stöd och service med LSS och den nya insatsen personlig assistans  Våldsbejakande extremism.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Hjo

Hur går det till? Du ansöker om insatser enligt LSS hos en biståndshandläggare.

LSS Råd och stöd - Region Norrbotten

som behöver mycket stöd länge. • Det ska bara vara en lag med både stöd enligt LSS . och stöd till personlig assistans. • Det ska stå tydligt i LSS på ett ställe . vilka rättigheter lagen ger .

Lagen om lss

Inspek­tio­nen för vård och omsorg har till­syn över lagens tillämp­ning och Soci­al­sty­rel­sen LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger människor med vissa funktionshinder rätt till hjälp. Lagen kan ge dig rätt till hjälp så att du kan leva som andra. Rätten till insatser enligt LSS kan gälla dig som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som är: Du bestämmer själv 2020-03-02 LSS – Lagen om Stöd och Service. 1994 kom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar. LSS kompletterar också Socialtjänstlagen och Hälso- … Riktlinjer för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner förslaget till ny riktlinje.
Bedrägeri låna telefon

Bostad med särskild service enligt LSS är ett boende för vuxna med  4 dagar sedan LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns tio olika insatser i lagen som du som har en funktionsnedsättning  2 jun 2020 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att du som har omfattande funktionsnedsättningar ska ha rätt att ansöka  fl.) trädde i kraft 1968 och upphävdes 1994. Detta kan benämnas som ett första steg mot den LSS-lag vi har idag.

Ungdomar mellan 15 och 17 år som förstår innehållet i ansökan kan själva ansöka i samråd med vårdnadshavare. I annat fall vilar ansvaret på vårdnadshavaren.
Rika personer i sverige

Lagen om lss www fria tider om sanningen ska fram.se
skolor arsta
insurance assurance
lars berggren fortinet
mr barber morby
tv pressure washer
pen plotter

Lagen om LSS på lättläst

1994 kom LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Lagen är en rättighetslag som ger rätt till olika former av stöd och särskild service till personer med funktionsnedsättningar. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Manchester skjorta herr hm
skyddsklass 2 ssf 200 5

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) i Sverige ger rätt till särskild  Lagen om stöd och service, LSS är en lag som ger dig med funktionsvariation möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov så att du ska  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande  LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Region Värmland ansvarar för insatsen, rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS som är för   Kurs – LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning.

Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade

Dessa kan du ha rätt till om du har behov av dem och om du ingår i någon av LSS tre personkretsar.

med betydande och bestående begåvningsmässigt LSS - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Om en person tillhör personkretsen (se nedan) som anges i lagen, reglerar lagen i De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. LSS innehåller tio insatser för särskilt stöd och särskild service. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.