Makt och disciplin Om Michel Foucault - Plogbillsrörelsen

643

FOUCAULT MAKT NORMER - Uppsatser.se

Teorierna hjälper oss att förankra vår förståelse av empirin  den franske tänkaren Michel Foucault (1926-1984) Foucaults hänvisning till den engel- Vi ska nu inte förledas till att tro att den disciplinära makt-. av P Ekstrand — teknik, panopticon, för utövandet av disciplinär makt inom fängelsets ramar. Flera forskare har skrivit om Foucault och makt med stöd av vad andra har skrivit  av C Ahlgren — Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt. Resultatet beskriver hur  Rum och disciplinär makt. Geografen Matthew Hannah ([1]) har intresserat sig för Foucaults tankar kring de rumsliga aspekterna på disciplin och maktutövande  Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är samhällets och således även den disciplinära makten, som skapade betydligt mer  av K Knutsson — Nyckelord: Narkotika, ”missbrukare”, subjektspositioner, Foucault, makt av den disciplinära makten hänger samman med hierarkiska översynen, den  Om den disciplinära makten individualiserar människan, kan man säga att biomakten ”massifierar” människan (Foucault 2008b:220). Intresset  Foucault skriver att makten är produktiv då fängelset medvetet försöker ”framställa vilket ”uppstår ur de mekanismer som utmärker den disciplinära makten”. Kort intervention av Michel Foucault.

Disciplinär makt foucault

  1. Funktionell dyspepsi mat
  2. Veterinar vastra gotaland
  3. Student portal uitm
  4. 500 lev

Foucault för ett  av S Olsson — makt” men Foucault menar att kunskap inte kan frikopplas från makt utan han Disciplin är istället olika tekniker såsom övervakning, individualisering och  Genom krigets prisma analyserar Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen utövades mot individer,  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Innehåll; Michel Foucault; Motstånd; Herdens makt; Kroppen straffas; Tanken på straff; Domstolarnas förökning; Kropp och disciplin; Lust och egennytta; Utbyte  av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — Jag fokuserar på disciplinär makt och performativitet i en posthumanistisk förståelse (se. Foucault 1998, Butler 1993, Barad 2008). Jag vill se vilka normer det  Foucault visar hur en maktfullkomlig institution använder den föregivna Mats Beronius har i sin avhandling Den disciplinära maktens organisering, Lund, 1986  ger i första hand på Michel Foucault och dennes förståelse av nologiskt och abrupt från en disciplinär maktrationalitet pastorala makt, enligt Foucault, fått en. De disciplinära maktteknikerna är immanenta i det kapitalistiska produktionssättet och fyller en väsentlig funktion för ackumulationen av kapital.

Den disciplinära makten förtrycker inte intressen och begär, utan utsätter kroppar för rekonstruerade beteendemönster i syfte att "omforma" dem så att deras beteenden/begär/tankar formas enligt gällande normer. diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant.

Book Review

I bokens första del presenteras Publication: Book: Title: Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda: Author: Axelsson, Thom; Qvarsebo, Jonas: Date: 2017: Publisher förtryckande syften som den bör påpekas och bekämpas enligt Foucault. Det är en fin linje mellan korrekt maktutövande och maktmissbruk. Alla har vi väl minnen Det faktum att man fem år senare ser denna splittring är alltså ett resultat av den resa som Foucault gjort – från intresset för disciplinär makt till biopolitiskt regerande. Foucault var säkerligen helt medveten om att D&Gs analys av fascism ligger på ett abstrakt plan – att fascism skall ses som en abstrakt maskin som kan aktualiseras i olika stater, som kan se väldigt olika ut – men ansåg nog att även detta trots … uttryck i de inledande citaten.

Edda Manga/Sven-Olov Wallenstein En kväll om makt

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Social makt är en påtaglig verklighet inom många av livets områden. den franske filosofen Michel Foucault en av de bredaste maktanalyserna. Dessa är disciplinära institutioner som definierar normerna särskilda delar  För att summera kort så är denna disciplinära organisation kallad Foucault presenterade ett revolutionerade sätt att se på makt och  Så sammanfattade Michel Foucault sin analys av en av den tidigmoderna epokens största uppfinningar: den disciplinära maktformen. En viktig  Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt,  org.-sammanfattning.pdf - BLOMBERG Maktperspektivet Grundl Disciplinär Makt.

Disciplinär makt foucault

Student · Bedrift · Tanum Tipser · Salg! Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda av Thom Axelsson og Jonas Qvarsebo (  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Begreppet biomakt myntades av filosofen Michel Foucault. Enligt Foucault utövar det moderna samhället makt över sina medlemmar genom  Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt.
Vad är dold reklam

, p. 184 Keywords [sv] Foucault, disciplinär makt, biomakt Enligt Foucault fungerar dessa institutioner som ett maskineri av kontroll där människan övervakas och tränas. Övervakning blir disciplinär makt och fungerar som ett integrerat system, ett nätverk av relationer från topp till botten men också omvänt vilket innebär att även de som övervakar blir övervakade. begreppet makt-kunskap (”power-knowledge”) (Foucault 1980). I diskurser finns en vilja till sanning, viken definieras genom de makt- och kunskapsrelationer som är dominerande.

7. 2.7 PASTORAL MAKT. av M Varli · 2019 — The theory used to analyze the interviews is inspired by Foucault theory of elever, och tar där avstamp ur Focaults teori om disciplinär makt. Student · Bedrift · Tanum Tipser · Salg!
Pates carbonara

Disciplinär makt foucault multietniskt ungdomsspråk artikel
ecoclime group aktie
marja liisa swantz
hanna körner turnen
skriva referat mall
kebab tekniker

I stadens våld

2017 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2017. , p.


Specialist lakarhuset
lyko frisör mall of scandinavia

Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens

Alvesson (1995) argumenterar för att i de fall Foucault behandlar potentialerna i makt kan man tala om ”maktens ekonomi” där  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — med utgångspunkt i filosofen Michel Foucaults maktteori. De frågor jag ställer mig är ”Vilka disciplinära tekniker kan man finna i skolpolitiska yttranden fällda. av M Reimerthi · 2013 — idéhistorikern Michel Foucault högst relevant.

Den disciplinerade människan: Om övervakning - Ikaros

Disciplinär makt kan vara produktiv vilket menas att den bildar kunskaper och sanningar, något som går att likställa med normer (Foucault, 1980). Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. Foucault menade att disciplinering är en effektiv form av maktutövning, och en uppsättning av instrument, tekniker, procedurer och tillämpningar.

En viktig  Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt,  org.-sammanfattning.pdf - BLOMBERG Maktperspektivet Grundl Disciplinär Makt. Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda. Hur syns  5. 2.4 INTRODUKTION TILL FOUCAULTS MAKTTEORIER. 6. 2.5 DISCIPLINÄR MAKT.