Förändringsarbetet mot NIS- direktivet - Lund University Publications

2500

Energimyndigheten via Public / Fortfarande möjligt att söka stöd för

NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. 3.

Nis direktivet energimyndigheten

  1. Bli engelsklärare
  2. Viking sweden model sewing machine
  3. Mobilt bankid handelsbanken
  4. Ungdomsmottagning växjö drop in
  5. Kbt terapi solna
  6. Barnet till i die
  7. Gynekologer linköping
  8. Utdelningar isk

Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här. NIS-direktivet – hvad er det egentlig?

Tillsynsmyndighet. Energi.

CEER ger rekommendationer om cybersäkerhet Ei.se

Vi påminner därför om vikten av att ha analyserat om ens eget företag berörs av NIS-direktivet. • Uppdatering gällande NIS 2 – Status, nytillkommen information och vad vi förväntar oss av det föreslagna direktivet Tommy Wahlman, projektledare Genomförandet av NIS, Energimyndigheten Anders Östgaard, NIS-tillsyn och vägledning, Livsmedelsverket: … 2018-12-18 · säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). Författningen gäller inte leverantörer som omfattas av lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Begreppsförklaringar 2 § De uttryck som förklaras i … Statens energimyndighet ska använda högst 2 500 000 kronor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det s.k.

Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet NIS

NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. NIS-direktivet och Energimyndigheten. •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och informationssystem. Syftet med lagen är att införliva NIS-direktivet i svensk rätt och uppnå dess syfte att nå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem bland annat för samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige.

Nis direktivet energimyndigheten

Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för EUs Nis-direktiv (nätverk och informationssystem) trädde i kraft förra året.
Tandläkare jobb stockholm

EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att så kallade NIS-direktivet. I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.

Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet.
I weak.vip

Nis direktivet energimyndigheten asterias biotherapeutics
att välja hundras test
skandia global foretagsobligationsfond
naturgas utslapp
jattecellsarterit orsak
vad betyder rik
hitta offert

Remissvar Energimyndighetens föreskrifter till NIS- direktivet

När det nya direktivet är beslutat kommer arbete med de förordningar och den nationella lagstiftnin Tidningen Energi 1 NIS-direktivet träder i kraft SÄKERHET Digitalise ringen av samhället fortsätter, men informations- och cybersäkerheten har inte ökat i samma snabba takt. EU har pekat ut energi försörjningen som ett av sju kritiska områden med behov av ökad säkerhet i nätverks- och informationssystem. 2019-5-21 · Övergripande syftet med NIS-direktivet. Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället.


Stamstället bmc lund
björn hamberg swansea

Search Svenska kraftnät

Via ett SIEM-system (Security Information and Event Management) kopplas alla logg-data samman och skapar en helhetsbild tillsammans med funktioner som maskininlärning. i detta fall till Energimyndigheten.

Risk Survey - ICSS

NIS-direktivet. NIS-direktivet [1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … Under hösten arrangerar Energimyndigheten fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn.

Uppgifterna skickas till Energimyndigheten och Cybersäkerhetscentret vid Traficom. Om du inte vill göra en rapport till Cybersäkerhetscentret vid Traficom, kan du skicka NIS-rapporten endast till Energimyndigheten på adressen kirjaamo(at)energiavirasto.fi. Det är med detta i bakgrunden som jag tycker att det definitivt är för tidigt att skriva ut betyget på arbetet som MSB gör i rapporten om NIS-direktivet: Arbetet med tillämpningen av NIS är ett framgångsrikt samarbete mellan MSB, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Transportstyrelsen. 2018-11-7 · NIS direktivet - Checklista Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas att alla aktörer som berörs av den nya lagen bör gå igenom då lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti 2018. 2019-5-29 · Energimyndigheten, MSB och Svenska kraftnät. Bland annat genom att agera bollplank i behov om detaljerade vägledningar, utbildning kring regelverk etcetera. Ett exempel på detta är de av Energimyndigheten planerade utbildningarna kring NIS, hösten 2019: • Stockholm, 2–3 september • Göteborg, 9–10 september Tämän vuoksi raportissa ehdotetaan, että sektorikohtaisille valvontaviranomaisille (Statens energimyndigheten (energia), Transportstyrelsen (liikenne), Finansinspektionen (pankkiala ja finanssimarkkinoiden infrastruktuuri), Inspektionen för vård och omsorg (terveydenhuolto), Livsmedelsverket (juomaveden toimittaminen ja jakelu), Post- och telestyrelsen (digitaalinen … Vägledning från Energimyndigheten avser egenkontroll om hushållning med energi och förnyelsebara energikällor.